Tags

, , , , , ,

1:53 pm

Zzzzzzzzzzzzz insuranzz?  No, advertizzzing.  Zzzzzz.  Zzz. Zzzzzz.  Lizzzziningzzz.   Troubuzzzzle?  Humanzzzz.  Zzzdairyzzcreamzzzzz!  Creamzzzzz!  Zzz.  Zzzz.  Bzzzzzz.  Creamzzzz?  Elzzzewherezzzz.  Tooz buzzzzad.  Zzzzafe manzzz?  No zzzafe manzzzz.  Zwat!  Mayzz the catzzz eatzzz zzhem andzz zhe devvvilzzzz eatzzz the catzzzz.  Nevvvvver zzzzign namezzzzz.  Humanzzzz.  Ezzztrazzz.   Zzzzmell.  Zzztale drinkzzzz on thatzzz.  Thizzz onezz drunkzzzzz.  Zzzzewerzzz!! Zzewerzz!  Thatzz humanzzz in zzewerzzz!  Nizzze.  Zzz. Zzzzz.  Zzore legzz?  Zorezzz?  Nozz.  Zzz.  Horzzze?  Horzzze?  Zzzz.  Razzezz.  Zzzinfandelzzz?  Zzzz.  Dyzzpepzziazzz?  Diezz zzoon!  Hopezzzz.   Duckzzz!  Duckzzzz!  Lordzzz Lovvvzzz uzzz, Duckzzzz!  Zzz!  Zz!  Zz!  Zzz!  Zz!